Analiza rynku i strategia wprowadzania nowego produktu

Do kogo kierowany jest kurs:
Osoby zarządzające firmą i odpowiedzialne za przygotowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu (usługi); pracownicy działów marketingu, działów sprzedaży.

Do kogo kierowany jest kurs:
Osoby zarządzające firmą i odpowiedzialne za przygotowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu (usługi); pracownicy działów marketingu, działów sprzedaży.

Jak będą prowadzone zajęcia:
Wykłady, warsztaty, symulacje, ćwiczenia.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Działanie na nieznanym, nowym rynku zawsze wiąże się z ryzykiem. Umiejętność przeprowadzenia analizy rynku pod kątem jego potrzeb, zmian, podatności na nowe tendencje czy modę a także analiza konkurencji pozwolą na zminimalizowanie tego ryzyka. Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników posługiwania się analizą rynku jako narzędziem w dążeniu do odniesienia sukcesu w prowadzonej działalności - szczególnie przy wprowadzaniu nowego produktu.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* Rodzaje analiz marketingowych (SWOT, analiza klienta, analiza konkurencji).
* Wykorzystywanie wyników analizy do planowania rozwoju firmy.
* Opracowywanie planów wprowadzania nowych (produktów) usług.
* Wybór odpowiednich strategii.

Program szkolenia:
1. Omówienie najbardziej znanych analiz marketingowych.
2. Badania marketingowe.
3. Źródła informacji o rynku.
4. Planowanie badań - czas, miejsce i grupa respondentów.
5. Proces kreowania nowego produktu.
6. Strategia wprowadzania nowego produktu.
7. Instrumenty wspierania sprzedaży.

Czas trwania: 2,5 dnia.