Planowanie kampanii reklamowej i tworzenie wizerunku produktu

Do kogo kierowany jest kurs:
Osoby odpowiedzialne za działania marketingowe firmy, politykę sprzedaży, m.in. dyrektorzy ds. marketingu, pracownicy działów marketingu, menedżerowie handlowi.

Do kogo kierowany jest kurs:
Osoby odpowiedzialne za działania marketingowe firmy, politykę sprzedaży, m.in. dyrektorzy ds. marketingu, pracownicy działów marketingu, menedżerowie handlowi.

Jak będą prowadzone zajęcia:
Wykłady, warsztaty, symulacje, ćwiczenia.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Osoby prowadzące własna firmę nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą teoretyczną, niezbędną do odniesienia sukcesu gospodarczego. Umiejętności praktyczne i posiadane doświadczenie są równie ważnym elementem zarządzania. Jednak bez wiedzy teoretycznej o tym jak powinna wyglądać profesjonalnie zaplanowana kampania reklamowa i jak kreować właściwy wizerunek własnej marki trudno jest walczyć z dużymi firmami zatrudniającymi specjalistów z tych dziedzin.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* Opracowywanie i wdrożenie skutecznej kampanii reklamowej.
* Sporządzanie krótko- i długookresowego planowania marketingowego.
* Kształtowanie wizerunku produktu (marki, usługi).
* Kreowanie potrzeb u potencjalnych nabywców.
* Sporządzanie analiz cyklu życiu produktu (usługi), przyczyn zmian w poszczególnych cyklach, doboru odpowiednich działań reklamowych uzależnionych od fazy życia.

Program szkolenia:
I. Skuteczna strategia i plan marketingowy - kampania reklamowa:
1. Strategia a plan; kto powinien sporządzić plan.
2. Elementy składowe planu marketingowego.
3. Planowanie krótkookresowe a planowanie długookresowe.
4. Ewentualne problemy z wdrożeniem planu.
II. Wizerunek produktu:
1. Definicja produktu, jego klasyfikacja.
2. Znak handlowy, proces kreowania znaku handlowego.
3. Pojęcie nowego produktu.
4. Cykl życia produktu.
5. Analiza portfelowa.

Czas trwania: 2,5 dnia.