Psychologiczne instrumenty zarządzania

Do kogo kierowany jest kurs:
Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, pragnący posiąść i doskonalić umiejętności zarządzania i kierowania podległymi pracownikami.

Do kogo kierowany jest kurs:
Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, pragnący posiąść i doskonalić umiejętności zarządzania i kierowania podległymi pracownikami.

Jak będą prowadzone zajęcia:
Wykłady, mini-wykłady, praca grupowa, indywidualne rozwiązywanie problemów i testów, elementy gier kierowniczych, możliwa praca z kamerą.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Umiejętność zarządzania i kierowania ludźmi jest podstawowym elementem kompetencji każdego szefa /menedżera/. Decyduje w przeważającej mierze o tym, w jaki sposób menedżer i pracownicy układają wzajemne relacje oraz relacje z innymi ludźmi w pracy. Psychologiczne instrumenty zarządzania służą do skutecznego wykorzystania potencjału pracownika, wpływają na jego efektywne zachowanie i są instrumentem do rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* Skuteczne techniki porozumiewania się, analizy i doskonalenia interakcji między ludźmi w środowisku pracy, gwarantujące przekazywanie informacji w sposób zrozumiały dla każdego odbiorcy.
* Przekonania, wartości i strategie myślenia pomagające w negocjacjach z członkami zespołu.
* Umiejętność rozpoznawania osobowości pracownika.

Program szkolenia:
1. Nawiązywanie kontaktu i rozpoznawanie strategii komunikacyjnych odbiorcy.
2. Aktywne słuchanie.
3. Umiejętność dopasowania własnego modelu komunikacji do potrzeb i "strategii komunikacyjnej" odbiorcy.
4. Rozpoznawanie sposobów wewnętrznego sortowania informacji przez rozmówcę.
5. Zasada "zwycięzca-zwycięzca" /win-win/.
6. Metaprogramy.

Czas trwania: 2 dni.