Studia Podyplomowe NLP i Coaching z certyfikatem ICI Kraków

Wspólnie z Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zapraszamy na studia podyplomowe "Coaching i NLP z certyfikatem ICI"

wsiz

Cel studiów:

Studia to pierwszy w Krakowie i w całej Polsce kierunek, łączący Neurolingwistyczne Programowanie z klasycznymi technikami coachingu, zapewniający absolwentom uzyskanie – oprócz dyplomu ukończenia studiów- dwa uznawane certyfikaty międzynarodowe – Practitionera In the Art of NLP ( a Mastera i Trenera NLP po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz Coacha ICI ( International Association of Coaching Institiutes) dający wszechstronną wiedzę i przedstawiający uniwersalne narzędzia do wielopłaszczyznowego działania w charakterze coacha. Narzędzia te oparte są o techniki Neurolingwistycznego Programowania, standardy International Association of CoachIng - Institiutes oraz modele tradycyjnego coachingu. Studia objęte są patronatem Polskiego Stowarzyszenia NLP.

Studia umożliwią słuchaczom:

 1. Zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu Coacha ICI oraz Paktyka, Mastera lub Trenera NLP
 2. rozwinięcie kompetencji i poznanie skutecznych narzędzi pracy coacha zgodnie ze światowymi standardami ICI (International Associacion of Coaching-Institiutes),
 3. Poznanie Neurolingwistycznego Programowania i zdobycie pełnych kompetencji w zakresie stosowania kluczowych technik tej dziedziny wiedzy
 4. zdobycie umiejętności wspierania innych w najważniejszych obszarach ich życia: budowania kariery zawodowej i społecznej oraz rozwoju osobistego i satysfakcjonujących związków partnerskich
 5. odkrycie w sobie Olbrzyma dzięki poznaniu sposobów docierania do własnego wnętrza i rozwijania własnych unikalnych obszarów kompetencji,
 6. Zdobycie umiejętności budowania autorytetu i nawiązywania kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu Indywidualnego jak grupowego
 7. Zdobycie solidnych podstaw do dalszej działalności w każdej z wybranych dziedzin życia i pracy zawodowej, wymagających kontaktu z innymi ludźmi.

Adresaci:

Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu. W szczególności adresowane są do:

 1. osób, które chcą zdobyć nowy zawód i pracować jako coach lub trener (szczególnie choć oczywiście nie tylko jako trener NLP),
 2. specjalistów zajmujących się doradztwem, szkoleniami, rozwojem i kreowaniem ścieżek kariery zawodowej innych osób
 3. kadry kierowniczej, menadżerów, kierowników zespołów,
 4. pedagogów, psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje,
 5. Praktyków i Mistrzów NLP
 6. Planujących karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży czy negocjacji

Program studiów, odbywających się w naszej szkole w Krakowie, składa się z dwóch modułów. Moduł pierwszy poświęcony jest zdobyciu kluczowych kompetencji w zakresie NLP, moduł drugi służy poznaniu autorskich modeli coachingu i Integracji modeli NLP z innymi technikami pracy coacha. Moduły te przeplatają się wzajemnie stanowiąc zarazem integralną całość jak ogniwa tego samego łańcucha

Program studiów:

 1. Wstęp do NLP
 2. Świadome utrwalanie pożądanych nawyków – kotwiczenie
 3. Podstawy psychologii perswazji
 4. Submodalności
 5. Modelowanie
 6. Wprowadzenie do coachingu
 7. Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta
 8. Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI
 9. Coaching wielopoziomowy - model Dilts’a
 10. Coaching menadżerski
 11. Praca własna i superwizja
 12. Seminarium dyplomowe

Szczegółowy program studiów podyplomowych Coaching i NLP

Czas trwania: 226 godz. lekcyjnych

Promocyjna cena studiów 7 500 zł

 • Opłata za certyfikat Coacha ICI–15€
 • Jenorazowa opłata za członkostwo ICI - 40€

Numer konta bankowego:

Multibank
60 1140 2017 0000 4202 0510 8560

Tak korzystnych cen tak „wypasionych” studiów nie znajdziesz nigdzie. Dogodna jest również lokalizacja, jaką daje miesto Kraków. Nigdzie też nie znajdziesz takich wykładowców – mających olbrzymie doświadczenie dydaktyczne połączone z niemniejszym praktycznym doświadczeniem biznesowym - za kształt merytoryczny i i zawartość praktyczną programu odpowiedzialni są Ryszard Gąsierkiewicz i Jan Raudner - sprawdź CV trenerów:

 

Dokumentacja wymagana przy zapisie:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: https://coaching.szkola.pl/formularz
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis),
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (25 zł),
 • jedno zdjęcie

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielili Ryszard Gąsierkiewicz - opiekun merytoryczny kierunku Coaching i NLP oraz Robert Janowski - absolwent studiów podyplomowych realizowanych przez WSIiZ na kierunku Coaching i NLP, prowadzonym przez Prezydenta polskiego oddziału International Federation of Coaching Institute Ryszarda Gąsierkiewicza. Panowie zaproszeni zostali do programu "Pytanie na śniadanie"

pytanie