Trening umiejętności kierowniczych

Do kogo kierowany jest kurs:
Kadra kierownicza firmy: naczelna i średniego szczebla.
Uczestnicy pogłębią wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zespołem.

Do kogo kierowany jest kurs:
Kadra kierownicza firmy: naczelna i średniego szczebla.

Jak będą prowadzone zajęcia:
Ćwiczenia, testy, symulacje i warsztaty poprzedzone wykładem wprowadzającym. Po zakończeniu warsztatu dyskusja w grupie, komentarz trenera (Coacha).

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnicy pogłębią wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zespołem.

Jakie umiejętności zdobędziesz:
* Rozwój praktycznej wiedzy umożliwiającej lepsze komunikowanie się.
* Wytyczanie zadań i pełnienie przywódczej roli w ich realizacji.

Program szkolenia:
1. Komunikacja międzyludzka i komunikacja w organizacji.
2. Indywidualne motywacje i zachowania.
3. Przywództwo: kontrola, rozwój podwładnych.
4. Zarządzanie efektywnością zespołu.
5. Zarządzanie czasem swoim i zespołu.

Czas trwania: 2 dni.