Kurs Coaching i NLP z certyfikatem ICI Kraków

Cel kursu

Kurs jest pierwszym w Polsce kierunkiem łączącym klasyczne techniki coachingu z technikami stosowanymi w innych dziedzinach pomocowych – mentoringu czy psychoterapii, ale także sięga się do sprawdzonych metod kreowania rezultatu stosowanych w zarządzaniu czy sprzedaży. Jako narzędzia prowadzenia sesji rekomenduje się najskuteczniejsze taktyki Neurolingwistycznego Programowania co umożliwia absolwentom uzyskanie dwóch uznanych międzynarodowych certyfikatów – Practitionera In the Art of NLP, a także Coacha ICI (International Association of Coaching Institiutes), świadczącym m.in. o umiejętności stosowania uniwersalnych narzędzi wielopłaszczyznowego działania w generowaniu zmian.
Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności budowania kariery zawodowej i społecznej, rozwoju osobistego, satysfakcjonujących związków partnerskich, umiejętności budowania autorytetu oraz nawiązywania kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu indywidualnego, jak i grupowego.
Program kursu składa się z kilku zasadniczych modułów. Wszystkie moduły mają na celu nie tylko opanowanie umiejętności mających zastosowanie w pracy z klientem zewnętrznym, ale także dokonywania zmian u klienta „wewnętrznego”, poprzez wypróbowanie działania każdej techniki i procesu coachingowego na własnej osobie i dzięki temu pogłębianie auto wglądu i rozwiązanie osobistych czy zawodowych problemów. Moduł pierwszy poświęcony jest zdobyciu kluczowych kompetencji służących nawiązywaniu i utrwalaniu pełnej zaufania i wzajemnego szacunku płaszczyzny porozumienia klientem, moduł drugi poznaniu autorskich modeli coachingu, ich integracji i kreatywnego wykorzystywania w dopasowywaniu do indywidualnych problemów. Moduły te przeplatają się wzajemnie, stanowiąc integralną całość.
Kurs powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem NLP oraz Szkołą Mistrzów Coachingu i NLP w Krakowie.

Kurs umożliwia słuchaczom

1.    Zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu Coacha ICI oraz Praktyka, Mastera lub Trenera NLP
2.    rozwinięcie kompetencji i poznanie skutecznych narzędzi pracy coacha zgodnie ze światowymi standardami ICI (International Associacion of Coaching-Institiutes),
3.    Poznanie Neurolingwistycznego Programowania i zdobycie pełnych kompetencji w zakresie stosowania kluczowych technik tej dziedziny wiedzy
4.    zdobycie umiejętności wspierania innych w najważniejszych obszarach ich życia: budowania kariery zawodowej i społecznej oraz  rozwoju osobistego i satysfakcjonujących związków partnerskich
5.    odkrycie w sobie Olbrzyma dzięki poznaniu sposobów docierania do własnego wnętrza  i rozwijania własnych unikalnych obszarów kompetencji,
6.    Zdobycie umiejętności budowania autorytetu i nawiązywania kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu  Indywidualnego jak grupowego
7.    Zdobycie solidnych podstaw do dalszej działalności w każdej z wybranych dziedzin życia i pracy zawodowej, wymagających kontaktu z innymi ludźmi.

Adresaci

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych
rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu, a w
szczególności chcących zdobyć nowy zawód i pracować jako coach lub
trener, do specjalistów zajmujących się doradztwem, szkoleniami,
rozwojem i kreowaniem ścieżek kariery zawodowej innych osób, kadry
kierowniczej, menadżerów, kierowników zespołów, pedagogów, psychologów i
terapeutów oraz osób planujących karierę zawodową w obszarze
zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

Program kursu

1. Zasady skutecznej komunikacji
2. Świadome utrwalanie pożądanych nawyków.
3. Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania – Metamodel języka
4. Wprowadzenie do coachingu
5. Podstawy Psychologii Perswazji
6. Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów
7. Coaching wielopoziomowy – model Dilts’a
8. Wykorzystanie kierowanej wizualizacji w coachingu. Submodalności.
9. Techniki głębokiej transformacji. Modele wewnętrznej przebudowy znaczeń, wartości, przekonań. Core transformation – rozpoznanie istoty problemu.
10. Modelowanie
11. Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta
12. Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie wewnętrznym modelem czasu
13. Coaching menadżerski
14. Zastosowanie podejścia systemowego w coachingu.
15. Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI – ćwiczenia, praktyka i superwizja
16. Praca własna i superwizja
17. Seminarium dyplomowe

Czas trwania: 226 godz. lekcyjnych
Promocyjna cena kursu 6560 zł

• Opłata za certyfikat Coacha ICI – 15€
• Jednorazowa opłata za członkostwo ICI – 40€
(nowi członkowie zwolnieni są z tej opłaty)

Numer konta bankowego:
Multibank
60 1140 2017 0000 4202 0510 8560

Wyjątkowo korzystna cena i dogodna lokalizacja, jaką daje miasto Kraków. Nigdzie też nie znajdziesz takich wykładowców – mających olbrzymie doświadczenie  dydaktyczne połączone z nie mniejszym praktycznym doświadczeniem biznesowym – za kształt merytoryczny i i zawartość praktyczną programu odpowiedzialny jest Ryszard Gąsierkiewicz  – sprawdź CV trenera:
•    Ryszard Gasierkiewicz

Dokumentacja wymagana przy zapisie:

• kwestionariusz rekrutacyjny (do wypełnienia w zakładce: zapisy)
• dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis),
• kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (25 zł),
• jedno zdjęcie

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielili Ryszard Gąsierkiewicz – opiekun merytoryczny kierunku Coaching i NLP oraz Robert Janowski – absolwent studiów podyplomowych realizowanych przez WSIiZ na kierunku Coaching i NLP, prowadzonym przez Prezydenta polskiego oddziału International Federation of Coaching Institute Ryszarda Gąsierkiewicza. Panowie zaproszeni zostali do programu „Pytanie na śniadanie”